Reglement Open NK voor de Jeugd + U25

Artikel 1: Leeftijdscategorieën

a. Dit reglement geldt voor de jaarlijks te houden persoonlijke Open Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd. Er wordt gespeeld in de navolgende categorieën:

U25   t/m 25 jaar

A-1   jeugd t/m 18 jaar                     A-2     meisjes t/m 18 jaar

B-1   jeugd t/m 16 jaar                     B-2     meisjes t/m 16 jaar

C-1   jeugd t/m 14 jaar                     C-2     meisjes t/m 14 jaar

D-1   jeugd t/m 12 jaar                     D-2     meisjes t/m 12 jaar

E-1   jeugd t/m 10 jaar                     E-2     meisjes t/m 10 jaar

F-1   jeugd t/m 9 jaar                       F-2     meisjes t/m 9 jaar

G-1   jeugd t/m 8 jaar                       G-2     meisjes t/m 8 jaar

H-1   jeugd t/m 7 jaar                       H-2     meisjes t/m 7 jaar

b. De KNSB bepaalt voor iedere leeftijdsgroep of de twee categorieën, jeugd en meisjes, binnen die groep hetzij gescheiden, hetzij gemengd gespeeld worden.

Artikel 2: Organisatie

Telkenmale stelt het bestuur van de KNSB vast:

  1. de plaats waar en data waarop gespeeld zal worden;
  2. het uitvoerend organisatiecomité.

Artikel 3: speelronde

Het aantal ronden voor de categorieën A-1 t/m C-2 is 9, de categorieën D-1 t/m

E-2 spelen 13 ronden. In categorie U25 worden 7 ronden gespeeld.
In de categorieën F-1 t/m H-2 worden twee toernooien gespeeld. In het eerste toernooi spelen de categorieën F t/m H in drie aparte groepen (jeugd en meisjes gemengd) 9 ronden. In het tweede toernooi spelen de categorieën F-1 t/m H-2 nogmaals 9 ronden in een gemengde groep om de algemene titels in de F-categorie.

Artikel 4: Spelregels

Er wordt volgens de normale wedstrijdregels van de FIDE gespeeld.

Voor categorieën F-1 tot en met H-2 geldt bovendien dat aanhangsel A niet van kracht is. Dat betekent dat bij een onreglementaire zet zoals beschreven in artikel 7.5a de partij niet tot verlies leidt, maar de partij wordt vervolgd vanaf de laatste reglementaire zet. Artikel 7.5b wordt niet toegepast.

Artikel 5: Indeling

De indeling vindt plaats volgens een tevoren vastgestelde versie van het Zwitsers systeem. De indeling van de Zwitserse groepen vindt plaats op grond van rating:

  • op FIDE-rating (A categorie);
  • op KNSB-rating (B en C categorie);
  • op KNSB-jeugdrating (D t/m H categorie);

Artikel 6: Speeltempo

Het speeltempo voor de categorieën U25, A-1, A-2, B-1, B-2, C-1 en C-2, 1 uur en 30 minuten, met vanaf het begin van de partij een bijtelling van 30 seconden per zet.
Het speeltempo in de categorieën D-1 t/m E-2 is 40 minuten met vanaf het begin van de partij een bijtelling van 30 seconden per zet.
Het speeltempo in de categorieën F-1 t/m H-2 is 25 minuten met vanaf het begin van de partij een bijtelling van 10 seconden per zet.

Artikel 7: Verzuimtijd en elektronische communicatiemiddelen

a. De verzuimtijd is voor de categorieën:

–    U25, A-1, A-2, B-1, B-2, C-1 en C2 60 minuten.

–    D-1 t/m E-2 30 minuten

–    F-1 t/m H-2 15 minuten

b. Als ten aanzien van artikel 11.3.b van De Regels geconstateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan krijgt hij een waarschuwing. De arbiter heeft het recht te onderzoeken of het apparaat aanstaat. Als een dergelijk apparaat, zonder toestemming van de arbiter, aan staat, dan verliest die speler de partij, tenzij de arbiter anders beslist.

Artikel 8: Bepaling eindstand

Als twee of meer spelers of speelsters in een van de categorieën met een gelijk aantal punten eindigen, wordt de volgorde bepaald door achtereenvolgens:

  1. Onderling resultaat (alleen voor plaats 1)
  2. Weerstandspunten
  3. Sonneborn-Bergerscore

Indien uit a, b en c geen beslissing wordt verkregen, worden de gelijk geëindigden ex aequo alfabetisch gerangschikt. Als er een trofee in het geding is volgt loting. Als er een titel in het geding is en a, b en c hebben geen beslissing gebracht, worden de spelers/sters gezamenlijk als winnaar van de titel beschouwd.

Artikel 9: Kampioenen

De winnaar in categorie A-1 krijgt de titel “Open Jeugdkampioen van Nederland”; de winnares in categorie A-2 krijgt de titel “Open Meisjeskampioene van Nederland”; de winnaar c.q. winnares in elk der overige categorieën krijgt de titel “Open Jeugd  c.q. Meisjeskampioen(e) van Nederland t/m .. jaar”.
De winnaar in categorie U25 krijgt de titel “Open Kampioen van Nederland U25”.

Aan de titel wordt het jaar waarin deze wordt behaald toegevoegd.

Artikel 10: Wedstrijdleider

De wedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter plaatse mochten voordoen.

Artikel 11: Beroep

  1. Een speler kan tegen een beslissing van een wedstrijdleider in beroep gaan bij de hoofdwedstrijdleider. Deze neemt onmiddellijk een beslissing. Er is geen beroep mogelijk tegen een gepubliceerde indeling.
  2. Tegen de beslissing van de hoofdwedstrijdleider kan een gemotiveerd schriftelijk beroep worden ingesteld bij de hoofdscheidsrechter, binnen 2 uur na afloop van de betreffende partij. Dit beroep moet worden ingediend bij de hoofdwedstrijdleider. Deze zorgt voor een spoedige behandeling. De beslissing van de hoofdscheidsrechter is bindend.

Het indienen van een beroep bij de hoofdscheidsrechter kost € 30. Dit bedrag wordt terugbetaald indien het beroep  geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard wordt, dan wel indien de hoofdscheidsrechter terugbetaling om andere redenen billijk acht.