Gemeente Rheden is in het kader van 450 jaar Rheden sponsor van Levend Schaak op 6 augustus 2023.
De rustdag van het ONJK (zondag 6 augustus) wordt opgeluisterd met een groot levend schaakspel met topgrootmeester Jan Timman en meester en bekende TV-persoonlijkheid Hans Böhm. Het Levend Schaak vindt plaats van 14.00 – 16.00 uur. Aansluitend zal Timman een simultaan verzorgen.
Alles vindt plaats op het plein voor Grandcafé Theothorne Dieren.

Historie

Bij besluit van 17 oktober 1573 werden de voormalige schoutambten Velp en Rheden samengevoegd, zodat vanaf dat jaar het bestuur over de dorpen Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren in één hand kwam.

Dat bestuur werd gevormd door de ambtsjonkers, een aantal edelen die aan bepaalde eisen van welstand en afkomst moesten voldoen; bovendien moesten zij in het ambt een woning hebben. Hun voornaamste taken lagen op het gebied van de financiële zaken, zoals de inning van belastingen, het aanstellen van functionarissen en allerlei kerkelijke aangelegenheden. Zij stonden onder leiding van de oudste jonker, zoals bijvoorbeeld Wilt Johan van Broekhuizen van de Gelderse Toren (1677-1695) of Frederick Willem van Spaen van Biljoen (1711-1718). Daarnaast functioneerde er in het ambt namens het gewestelijke bestuur een schout, die zorg had voor de openbare orde, rechtspraak en voorts als een soort notaris optrad. Door de uitgestrektheid van het ambt waren er in verschillende dorpen onderschouten.

De eenheid binnen de gemeente is enkele malen flink op de proef gesteld. Zo verloor de gemeente de zelfstandigheid kort in 1798, was sprake van een splitsing van 1811-1818 en eind 19e eeuw en begin 20e eeuw waren er tweemaal vergevorderde plannen om van Velp een zelfstandige gemeente te maken. Maar uiteindelijk hield de eenheid stand en zo kan het dat in 2023 het 450 jarig bestaan kan worden gevierd!

Meer informatie

Meer weten over de geschiedenis van Rheden? Kijk dan op de website van Mijn Gelderland en de website Erfgoed Rheden op de Kaart

Het Levend Schaak is een van de nevenactiviteiten bij het ONJK. Zie voor een overzicht op deze pagina.